Hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ

 • bởi zip2212
 • 10 tháng trước
 • Tin tức
 • 1
hợp đồng thuê nhà trọ

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ chuẩn.

Mẫu đơn giản, xúc tích, đầy đủ nội dung, đảm bảo quyền lợi của bên cho thuê và thuê phòng trọ nhà trọ. Mẫu cập nhật mới nhất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo người thuê và cho thuê giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện. Nội dung mẫu bên dưới, và bạn có thể tải file word nhiều mẫu về máy ở cuối trang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

—oOo—

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ PHÒNG TRỌ

BÊN A : BÊN CHO THUÊ (PHÒNG TRỌ)

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………….

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:…………………………..

Thường Trú:………………………………………………………………………………………….

BÊN B : BÊN THUÊ (PHÒNG TRỌ)

Họ và Tên:……………………………………………………………………………………………

Năm sinh:…………………………………………………………………………………………….

CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:………………………….

Thường Trú:…………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau :

Điều 1:

 • Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng trọ thuộc địa chỉ:……………………….
 • Thời hạn thuê phòng trọ là …. tháng kể từ ngày …….

Điều 2 :

 • Giá tiền thuê phòng trọ là ……………..đồng/tháng (Bằng chữ :……………………………)
 • Tiền thuê phòng trọ bên B thanh toán cho bên A từ ngày …..Tây hàng tháng.
 • Bên B đặt tiền thế chân trước ……………… đồng (Bằng chữ : ……………………) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê (Bên B) khi hết hợp đồng thuê phòng trọ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
 • Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.
 • Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại phòng trọ) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.

Điều 3 : Trách nhiệm bên A.

 • Giao phòng trọ, trang thiết bị trong phòng trọ cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.
 • Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.

Điều 4 : Trách nhiệm bên B.

 • Trả tiền thuê phòng trọ hàng tháng theo hợp đồng.
 • Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.
 • Đồ đạt trang thiết bị trong phòng trọ phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.

Điều 5: Điều khoản chung.

 • Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
 • Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản

Cần Thơ, Ngày …. Tháng…. năm 20………

BÊN A                                                                                                                     BÊN B

Tải mẫu: 

Mẫu 1:Hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ MẪU ĐƠN GIẢN (Tải về)

Mẫu 2: Hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ MẪU CHUẨN (Tải về)

Cần Thơ Land

Tham gia thảo luận

Một suy nghĩ về & ldquo;$ s & rdquo;

 • Kinh nghiệm khi thuê phòng trọ cho Sinh Viên – Cần Thơ Land

  […] thuê phòng trọ, nhất thiết cần phải có hợp đồng thuê phòng trọ gồm 2 bản được 2 bên xác nhận và mỗi bên giữ 1 […]

  Reply
 • Cẩn thận các kiểu lừa đảo khi thuê phòng trọ – Cần Thơ Land

  […] Giấy đặt cọc giữ phòng phải ghi đầy đủ, chi tiết, rõ ràng các thông tin mức phí, giá cả để tới ngày ký hợp đồng làm bằng chứng. Trên giấy đặt cọc giữ chỗ phải có đầy đủ chữ ký của cả hai bên. Tiền đặt cọc chỉ đưa 50% giá bên nhà trọ đưa ra. […]

  Reply

So sánh các sản phẩm so sánh

So sánh