Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

33,390,000đ/m2

m²: 115

Đất Nền Dự Án

Nam Nguyen

3 tháng trước

33,390,000đ/m2

m²: 115

Đất Nền Dự Án

3 tháng trước

333,000,000đ/nền

m²: 80

Đất Nền Dự Án

Nam Nguyen

3 tháng trước

333,000,000đ/nền

m²: 80

Đất Nền Dự Án

3 tháng trước

Villa Victoria

7208 Alton Rd, Miami Beach, FL 33141, USA

Đất Nền, Đất Nền Dự Án

zip2212

4 năm trước

Đất Nền, Đất Nền Dự Án

4 năm trước

670,000đ6,500đ/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

670,000đ6,500đ/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

4 năm trước

899,000đ7,600đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

899,000đ7,600đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

990,000đ6,000đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

990,000đ6,000đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

880,000đ6,700đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2650

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

880,000đ6,700đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2650

4 năm trước

570,000đ2,700đ/sq ft

Awesome family home

Miramonte Blvd

Giường: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 3000

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

570,000đ2,700đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 3000

4 năm trước