Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

33,390,000đ/m2

m²: 115

Đất Nền Dự Án

Nam Nguyen

3 tháng trước

33,390,000đ/m2

m²: 115

Đất Nền Dự Án

3 tháng trước

Villa Victoria

7208 Alton Rd, Miami Beach, FL 33141, USA

Đất Nền, Đất Nền Dự Án

zip2212

4 năm trước

Đất Nền, Đất Nền Dự Án

4 năm trước