zip2212

Loại Sản Phẩm

  • 87% Phòng Trọ
  • 11% Nhà Nguyên Căn
  • 2% Căn Hộ

Trạng thái sản phẩm

  • 76% CHƯA CHO THUÊ
  • 16% ĐÃ CHO THUÊ
  • 8% SẮP CÓ

Khu vực

  • 30% Phường Hưng Lợi
  • 25% Phường An Khánh
  • 6% Phường An Thới
  • 38% Other

Về zip2212

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo::
Viết nhận xét

Viết nhận xét

So sánh các sản phẩm so sánh

So sánh