zip2212

Loại Sản Phẩm

  • 83% Phòng Trọ
  • 14% Nhà Nguyên Căn
  • 3% Căn Hộ

Trạng thái sản phẩm

  • 82% CHƯA CHO THUÊ
  • 12% ĐÃ CHO THUÊ
  • 7% SẮP CÓ

Khu vực

  • 26% Phường An Khánh
  • 25% Phường Hưng Lợi
  • 7% Phường An Bình
  • 42% Other

Về zip2212

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo::
Viết nhận xét

Viết nhận xét

So sánh các sản phẩm so sánh

So sánh