So sánh các bảng liệt kê

zip2212

TIẾP XÚC zip2212

Nền Đẹp620,000,000đ6,200,000đ/m2

20: 5

Đất Nền Dự Án

zip2212

8 tháng trước

Nền Đẹp620,000,000đ6,200,000đ/m2

20: 5

Đất Nền Dự Án

8 tháng trước

Villa Victoria

7208 Alton Rd, Miami Beach, FL 33141, USA

Đất Nền, Đất Nền Dự Án

zip2212

4 năm trước

Đất Nền, Đất Nền Dự Án

4 năm trước

670,000đ6,500đ/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

670,000đ6,500đ/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

4 năm trước

2,500đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

2,500đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

4 năm trước

1,900đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 1870

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

1,900đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 1870

4 năm trước

899,000đ7,600đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

899,000đ7,600đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

2,200đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1780

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

2,200đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1780

4 năm trước

1,900đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1540

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

1,900đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1540

4 năm trước

Gorgeous villa bay view

Hollywood Blvd

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

990,000đ6,000đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

990,000đ6,000đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

880,000đ6,700đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2650

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

880,000đ6,700đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2650

4 năm trước

13,000đ/mo

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 3680

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

13,000đ/mo

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 3680

4 năm trước

570,000đ2,700đ/sq ft

Awesome family home

Miramonte Blvd

Giường: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 3000

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

570,000đ2,700đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 3000

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

760,000đ3,200đ/sq ft

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 2780

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

760,000đ3,200đ/sq ft

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 2780

4 năm trước

450,000đ2,800đ/sq ft

Modern apartment

S Exchange Ave

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

450,000đ2,800đ/sq ft

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

4 năm trước

11,500đ/mo

Family home

S Crandon Ave

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2800

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

11,500đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2800

4 năm trước

250,000đ2,300đ/sq ft

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1579

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

250,000đ2,300đ/sq ft

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1579

4 năm trước

12,000đ/mo

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2350

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

12,000đ/mo

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2350

4 năm trước

990,000đ31,000đ/sq ft

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

990,000đ31,000đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

990,000đ31,000đ/sq ft

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 3300

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

990,000đ31,000đ/sq ft

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 3300

4 năm trước

25,000đ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 4300

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

25,000đ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 4300

4 năm trước

25,000đ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

25,000đ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

550,000đ2,300đ/sq ft

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1870

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

550,000đ2,300đ/sq ft

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1870

4 năm trước

670,000đ6,500đ/sq ft

Luxury family home

S Western Ave

Giường: 1Phòng tắm: 2Sq Ft: 2700

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

670,000đ6,500đ/sq ft

Giường: 1Phòng tắm: 2Sq Ft: 2700

4 năm trước

16,000đ/mo

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 3500

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

16,000đ/mo

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 3500

4 năm trước

870,000đ8,500đ/sq ft

Luxury family home

S California Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

870,000đ8,500đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

11,000đ/mo

Luxury apartment ocean view

W Roosevelt Rd, Chicago, IL, Stati Uniti

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 2100

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

11,000đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 2100

4 năm trước

456,000đ2,900đ/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1879

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

456,000đ2,900đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1879

4 năm trước

456,000đ2,900đ/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

456,000đ2,900đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

3,700đ/mo

Confortable apartment

Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

3,700đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2200

4 năm trước

1,790đ/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1870

Huỳnh Việt Linh

4 năm trước

1,790đ/mo

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1870

4 năm trước

1,790đ/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Huỳnh Việt Linh

4 năm trước

1,790đ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

890,000đ3,690đ/sq ft

Amazing apartment for family

Vesey St, New York, NY, USA

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1900

Huỳnh Việt Linh

4 năm trước

890,000đ3,690đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1900

4 năm trước

459,000đ2,560đ/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

slide-3

4 năm trước

459,000đ2,560đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

4 năm trước

890,000đ3,690đ/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Huỳnh Việt Linh

4 năm trước

890,000đ3,690đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

4 năm trước

758,000đ3,690đ/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

slide-3

4 năm trước

758,000đ3,690đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

4 năm trước

3,550,000đ2,560đ/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

Huỳnh Việt Linh

4 năm trước

3,550,000đ2,560đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

4 năm trước

3,500đ/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Nguyễn Lê Nhựt Thắng

4 năm trước

3,500đ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

4 năm trước

5,600đ/mo

Complex Building Ocean Front

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Lê Nhựt Thắng

4 năm trước

5,600đ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

7,599,000đ18,900đ/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Huỳnh Việt Linh

4 năm trước

7,599,000đ18,900đ/sq ft

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

4 năm trước

3,900,000đ17,500đ/sq ft

Villa with pool for sale

4528 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Lê Nhựt Thắng

4 năm trước

3,900,000đ17,500đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

1,750,000đ7,500đ/sq ft

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

slide-3

4 năm trước

1,750,000đ7,500đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

4 năm trước

3,700,000đ9,900đ/sq ft

Luxury villa with oceanview

5130 N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Huỳnh Việt Linh

4 năm trước

3,700,000đ9,900đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

1,599,000đ15,000đ/sq ft

Villa with pool

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

1,599,000đ15,000đ/sq ft

Giường: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

4 năm trước