Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nguyễn Hữu Thắng

Mô Giới tại Cần Thơ Land

Nguyễn Hữu Thắng rất giỏi trong lĩnh vực tư vấn giới thiệu sản phẩm. Bằng kinh nghiệm và khả năng diễn thuyết của mình anh ấy đã giải quyết rất nhiều giao dịch. Có...

Xem thuộc tính của tôi

Nguyễn Toan

Mô Giới tại Cần Thơ Land

Nguyễn Toan chuyên viên tư vấn sản phẩm bất động sản vùng ven. Với số vốn bỏ ra ít, pháp lý an toàn, nhưng tỷ lệ lợi nhuận cực kì cao. Với các dự...

Xem thuộc tính của tôi

Huỳnh Công Chức

Mô Giới tại Cần Thơ Land

Huỳnh Công Chức là một chuyên gia tư vấn kiến thức đầu tư bất động sản. Luôn luôn cam kết sản phẩm an toàn về mặt pháp lý, đảm bảo tính lợi nhuận cực...

Xem thuộc tính của tôi

Huỳnh Việt Linh

Trưởng Phòng Kinh Doanh tại LINK HOUSE Corp

Huỳnh Việt Linh là một saller kì cựu tại LinkHouse Corp. Với kiến thức và kinh nghiệm đúc kết từ 2015 anh ấy đã tạo vô số lợi nhuận cho khách hàng từ các...

Xem thuộc tính của tôi

Nguyễn Hoàng Nam

Giám Đốc Kinh Doanh tại Cần Thơ Land

Nguyễn Hoàng Nam vừa là một trưởng phòng kinh doanh suất sắc và cũng vừa là một nhà đầu tư kì cựu tại Cần Thơ. Anh ấy nắm rất rành mọi sản phẩm, pháp...

Xem thuộc tính của tôi

Trần Thùy Nguyên

Mô Giới tại Cần Thơ Land

Trần Thùy Nguyên là một saller mới nổi trong ngành bất động sản tại Cần Thơ. Với kinh nghiệm hơn 3 năm trong ngành bất động sản cô ấy đã tạo được nhiều mối...

Xem thuộc tính của tôi

Nguyễn Lê Nhựt Thắng

Saller Agent tại DTD Group

Nguyễn Lê Nhựt Thắng là nhân viên mô giới mới đầy triển vọng. Hội tụ đầy đủ các yếu tố và phẩm chất của một mô giới có tâm, và có tầm nhìn xa....

Xem thuộc tính của tôi

Phạm Tuấn Thanh

MARKETING tại Cần Thơ Land

Phạm Tuấn Thanh là một chuyên gia trong giới công nghệ. Với bằng tốt nghiệp đại học Công Nghệ Thông Tin anh ấy đã áp dụng khá mạnh vào lĩnh vực bất động sản...

Xem thuộc tính của tôi