Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Mô Giới tại Cần Thơ Land

Nguyễn Hữu Thắng rất giỏi trong lĩnh vực tư vấn giới thiệu sản phẩm. Bằng kinh nghiệm và khả năng diễn thuyết của mình anh ấy đã giải quyết rất nhiều giao dịch. Có những giao dịch tưởng chừng như đã thất bại nhưng anh ấy vẫn giải quyết được. Sự nhiệt tình nào rồi cũng được đền đáp xứng đáng.

TIẾP XÚC Nguyễn Hữu Thắng

Sắp xếp theo:

Xin lỗi Không tìm thấy kết quả