Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nguyễn Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Giám Đốc Kinh Doanh tại Cần Thơ Land

Nguyễn Hoàng Nam vừa là một trưởng phòng kinh doanh suất sắc và cũng vừa là một nhà đầu tư kì cựu tại Cần Thơ. Anh ấy nắm rất rành mọi sản phẩm, pháp lý, quy hoạch tại Cần Thơ và các tỉnh miền tây. Xuất thân từ lĩnh vực tài chính nên Nam rất giỏi trong việc sử dụng đồng vốn kết hợp với khả năng nhạy bén nắm bắt thị trường Nam đã đầu tư thành công nhiều sản phẩm tại Cần Thơ..

TIẾP XÚC Nguyễn Hoàng Nam

Sắp xếp theo:
670,000đ6,500đ/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

670,000đ6,500đ/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

4 năm trước

2,500đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

2,500đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

4 năm trước

1,900đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 1870

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

1,900đ/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 1870

4 năm trước

899,000đ7,600đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

899,000đ7,600đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

2,200đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1780

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

2,200đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1780

4 năm trước

1,900đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1540

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

1,900đ/mo

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1540

4 năm trước

Gorgeous villa bay view

Hollywood Blvd

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

990,000đ6,000đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

990,000đ6,000đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

880,000đ6,700đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2650

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

880,000đ6,700đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2650

4 năm trước

13,000đ/mo

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 3680

Nguyễn Hoàng Nam

4 năm trước

13,000đ/mo

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 3680

4 năm trước